Noteikumi un nosacījumi

Veikala operators un preču piegādātājs:
Dārzs - daļas s.r.o.
Galvenā mītne:
Albrechtice 52
Lanškroun 56301
ID: 01786741
PVN numurs: CZ01786741

Saziņa pa tālruni: +420 467 77 10 10 (darba laikā no 8 līdz 16 tikai čehu un angļu valodā), vai +420 777 96 96 03 (darba laikā no 8 līdz 17 P - Sest tikai čehu valodā).
e-pasts: info@garden-parts.cz

1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz pirkumiem interneta veikalā www.garden-parts.lt Nosacījumi nosaka un precizē pārdevēja (operatora, piegādātāja) un pircēja (patērētāja amatā esošā klienta) tiesības un pienākumus. Visas līgumattiecības tiek noslēgtas saskaņā ar Čehijas Republikas tiesisko kārtību. Ja līgumslēdzēja puse ir patērētājs, attiecības, kuras neregulē uzņēmējdarbības nosacījumi, regulē Civilkodekss (Nr. 89/2012 Coll.) un Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Nr. 634/1992 Coll.). Šo tiesību aktu izvilkumi ir atrodami šajā noteikumu un nosacījumu sadaļā.

2. Terminu definīcija

Patērētāja līgums – ir pirkuma līgums, darba līgums vai citi līgumi, ja līgumslēdzējas puses ir patērētājs, no vienas puses, un uzņēmējs, no otras puses.

Piegādātājs/pārdevējs – ir persona, kura, slēdzot un pildot līgumu, darbojas savas uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības ietvaros. Tas ir uzņēmējs, kas tieši vai ar citu uzņēmēju starpniecību piegādā pircējam preces vai sniedz pakalpojumus.
Mūsu interneta veikala klients ir pircējs. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem tiek nošķirts pircējs, kas ir patērētājs, un pircējs, kurš ir uzņēmējs.

Pircējs – patērētājs ir jebkura persona, kas ārpus savas saimnieciskās darbības vai ārpus savas profesijas patstāvīgas darbības jomas slēdz līgumu ar uzņēmēju vai citādi kārto ar viņu darījumus.

Pircējs – uzņēmējs ir pircējs, kurš iegādājas preces vai izmanto pakalpojumus, lai veiktu darījumus ar šīm precēm vai pakalpojumiem. Speciālie noteikumi par preču pārdošanu veikalā nav izmantojami, lai regulētu attiecības starp pārdevēju un pircēju - uzņēmēju, izņemot 2160.panta noteikumus, kas nepārprotami piemērojami attiecībām starp pārdevēju un pircēju. pircējs - uzņēmējs.

Pirkuma līgums – Visai veikala interneta saskarnē ievietotajai preču prezentācijai ir informatīvs raksturs un pārdevējam nav pienākuma slēgt pirkuma līgumu par šīm precēm. Civilkodeksa 1732.panta 2.daļas noteikumi nav piemērojami. Pirkuma līgums netiek noslēgts, pircējam nosūtot pasūtījumu pārdevējam. Pirkuma līgums tiek izveidots brīdī, kad pārdevējs apstiprina pircēja pasūtījumu. No šī brīža starp pircēju un pārdevēju rodas savstarpējas tiesības un pienākumi, ko nosaka pirkuma līgums un noteikumi un nosacījumi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Pirkuma līguma slēgšana, nepārrunājot visas tā prasības, kas noteiktas Civilkodeksā, ir izslēgta Civilkodeksa 1726. panta izpratnē. Turklāt saskaņā ar Civilkodeksa 1740. panta 3. punktu pārdevējs izslēdz piedāvājuma pieņemšanu ar grozījumiem vai atkāpēm.
Informācija par noslēgto līgumu un darījuma nosacījumiem
Pircējs, noslēdzot pirkuma līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tiem piekrīt. Šie noteikumi un nosacījumi ir noslēgtā līguma neatņemama sastāvdaļa. Pēc pasūtījuma pabeigšanas pircējam uz e-pastu tiks nosūtīts šī pasūtījuma apstiprinājums. Šim apstiprinājumam ir pievienota spēkā esošā noteikumu un nosacījumu redakcija un pārdevēja sūdzību iesniegšanas kārtība PDF formātā. Par pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad pārdevējs apstiprina pasūtījumu.
Līgums tiek slēgts čehu valodā, ja apstākļi no pārdevēja vai pircēja puses to neliedz, līgumu var noslēgt arī citā pusēm saprotamā valodā. Noslēgto līgumu pārdevējs arhivē tikai tā veiksmīgas izpildes nolūkā saskaņā ar Likumu Nr. 101/2000 Coll. par personas datu aizsardzību ar grozījumiem, un tas nav pieejams trešajām personām. Informācija par atsevišķiem tehniskajiem soļiem, kas ved uz līguma noslēgšanu, ir redzama no pasūtīšanas procesa mūsu interneta veikalā, un pircējam ir iespēja pārbaudīt un, iespējams, labot pasūtījumu pirms tā nosūtīšanas. Šie noteikumi un nosacījumi ir redzami mūsu interneta veikala vietnē, un tādējādi pircējam ir iespējota to arhivēšana un pavairošana.
Saskaņā ar grozījumiem likumā Nr.235/2004 Coll., par pievienotās vērtības nodokli, no 2013.gada 1.janvāra nav iespējams mainīt datus jau izsniegtā nodokļu dokumentā (rēķinā). Datus nodokļu dokumentā (rēķinā) var mainīt tikai tad, ja klients vēl nav saņēmis un samaksājis par preci.

 3. Preču piegāde

Pasūtītās preces pēc izmēra un svara piegādājam ar transporta līgumpakalpojumu.
Izpildes priekšmeta piegādes tiks veiktas pēc iespējas īsākā laikā, parasti 2 - 5 darba dienu laikā, atkarībā no preču pieejamības un pārdevēja darbības iespējām. Izņēmuma gadījumos vai ja preces nav noliktavā, piegādes termiņš var būt garāks, par ko pircējs tiks informēts uzreiz pēc šī fakta konstatēšanas. Piegādes vieta tiek noteikta, pamatojoties uz pircēja pasūtījumu. Preces piegāde uz norādīto adresi uzskatāma par pabeigtu.
Izpildes priekšmeta uzstādīšana neietilpst piegādes komplektācijā. Piegādi uz galamērķa adresi nodrošina pārdevējs. Pārņemot preces no transporta servisa, vienmēr rūpīgi pārbaudiet transporta iepakojuma integritāti. Ja iepakojums ir bojāts, iekļaujiet šo informāciju transporta pakalpojuma piegādes protokolā. Pārdevējam ir pienākums piegādāt pasūtītās preces norunātajā termiņā. Ja tas nenotiek, pircējam ir tiesības atkāpties no līguma.
Pasūtījumus nevaram apvienot automatizācijas dēļ, ja tie tiek veidoti dažādās dienās sākot no 12:00 un ja tie tiek apmaksāti caur maksājumu vārteju vai ar bankas pārskaitījumu!
Transports:
Sūtījumi:
Pārvadātājs nepārtraukti informēs jūs par sūtījumu, izmantojot SMS/e-pastu.
Dienu iepriekš saņemsi SMS/e-pastu ar informāciju par sūtījuma piegādi. Ja vēlaties mainīt piegādes dienu, vienkārši atbildiet uz SMS/e-pastu.
Piegādes dienā Jūs saņemsiet SMS/e-pastu, kurā būs norādīts piegādes laiks.
Jūs varat izsekot savam sūtījumam pārvadātāja vietnē, mēs nosūtām tā numuru e-pastā, kurā paziņots par pasūtījuma izsūtīšanu.
Sūtījuma pieņemšana:
Mēs ļoti iesakām rūpīgi pārbaudīt sūtījumu pēc saņemšanas. Atklājot salauztu vai bojātu iepakojumu, iesakām sūtījumu nepieņemt, vai risināt to tieši ar transporta uzņēmuma vadītāju uz vietas, fiksējot bojājumus. Bojāta sūtījuma saņemšanas gadījumā ar rakstisku apliecinājumu lūdzam ziņot par šo notikumu ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas uz e-pastu info@garden-parts.cz, kur mēs ar prieku sniegsim padomu. kā rīkoties šādos gadījumos. Sūdzības gadījumā iesakām neizmest iepakojumu – tas ir pakļauts pierādīšanas procesam.

Personīgā kolekcija:
Mūsu veikalā Česká Třebová, Kubelkova 1789 Darba laiks: P-P 8:00-16:00 S 9:00-11:30 pēc pieprasījuma par savākšanu par maksu 2,5 EURO
Periodā 1.11 - 28.2 sestdienās slēgts.

4. Apmaksas noteikumi

Īpaša pasūtījuma preču vai noliktavā neesamības preču gadījumā pārdevējs pircējam iepriekš pa tālruni/e-pastu apstiprinās cenu un piegādes datumu. Ja spēkā esošā cena ir tāda pati vai zemāka nekā rakstiskā vai e-pasta pasūtījumā, tā netiek apstiprināta atpakaļ pircējam un preces tiek piegādātas viņam par norunāto cenu saskaņā ar spēkā esošu līgumu. Ja cena tiek mainīta, klients apliecina, ka ir informēts par izmaiņām un piekrīt tām, tādā pašā veidā, kādā viņš tika informēts par šīm izmaiņām.
Norēķinu noteikumi - maksājuma veikšanas pamatveids ir maksājums skaidrā naudā, nododot izpildes objektu, vai iespēja izmantot citus maksāšanas veidus, kas norādīti zemāk. Ja klients izvēlas veikt priekšapmaksu, pārdevējs gaidīs preces nosūtīšanu, līdz tiks izpildīts klienta pienākums veikt maksājumu. Maksājuma veikšana nozīmē visas summas ieskaitīšanu saskaņā ar līgumu pārdevēja kontā.
Visas cenas ir galīgas, norādītas, ieskaitot PVN un iemaksas par vēsturisko elektrisko atkritumu izvešanu, vai papildu maksas, kas patērētājam ir jāmaksā par precēm. Pirms pasūtījuma veikšanas patērētājam ir iespēja uzzināt, cik ilgi cena ir spēkā, nosūtot e-pastu uz info@garden-parts.cz
Visas preces tiek piegādātas ar nodokļu dokumentu vai rēķinu (nosūtīts pa e-pastu 48 stundu laikā pēc sūtījuma saņemšanas). Preces paliek pārdevēja valdījumā līdz pilnai pirkuma cenas samaksai. Gadījumā, ja piegādātājs atceļ pasūtījumu vai tā daļu (piemēram, preces ir izpārdotas), nauda vai attiecīgā tās daļa nekavējoties tiek nosūtīta atpakaļ uz konta numuru, no kura tā tika pārskaitīta, ja vien nav panākta cita vienošanās.
Visas izmaiņas un cenu izmaiņas interneta veikalā tiek rezervētas. Preču piedāvājums redzams www.garden-parts.lt (ieskaitot akcijas preces, izpārdošanas un skrejlapu akcijas) ir spēkā līdz krājumu beigām vai pārdevējs zaudē spēju izpildīt. Cena ir spēkā pasūtīšanas brīdī.

Maksājuma veidi:
• apmaksa skaidrā naudā pēc piegādes (pārvadātājs skaidrā naudā pēc piegādes)
• samaksa skaidrā naudā, pārņemot preces veikalā Česká Třebová
     • maksājums ar pārskaitījumu uz Fio bankas kontu. Konta numurs ir

IBAN:

CZ4020100000002901111938

BIC/SWIFT:

FIOBCZPPXXX

  • maksājumu vārteja, nav paredzēta korporatīvajiem klientiem - (korporatīvās kartes netiks pieņemtas) - jebkura apmaksātu pasūtījumu atcelšana - summa tiks samazināta par 1% (GOPAY komisija).

 Pamatojoties uz pircēja izvēli, pārdevējs piegādās preci pircēja pasūtījumā norādītajā vietā un veidā. Pircēja pienākums ir pārņemt šādā veidā piegādātās preces.

Pasūtījuma atcelšana no pircēja puses – pircējam ir tiesības jebkurā laikā pirms preču nosūtīšanas atkāpties no pasūtījuma bez soda naudas. Izstāšanās jāveic rakstveidā uz info@garden-parts.cz
Pareizi nosūtīta un piegādāta pasūtījuma nepieņemšanas gadījumā kā kompensācija par zaudējumiem, kas nodarīti no noslēgtā pirkuma līguma izrietošo saistību pārkāpšanas, tiks prasīta transporta izmaksu samaksa saskaņā ar Civilkodeksa §2913. kods.

5. Pircēja, kas ir patērētājs, atteikšanās no līguma

Saskaņā ar Civilkodeksa 1829. pantu patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma, nenorādot iemeslus 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, vai no pēdējās preču piegādes saņemšanas, ja pirkuma saturs ietver vairāku veidu preces vai prece sastāv no vairākām daļām (pietiek nosūtīt 14. termiņā). Ja pircējs nolemj atteikties šajā termiņā un izpildīs zemāk minētos nosacījumus, viņam tiks atmaksāta pirkuma cena un izmaksas par lētāko piedāvāto preču piegādes veidu no pārdevēja pircējam. Saskaņā ar 1820. panta 1. punkta vēstuli g) un 1832. panta 3. punktu, patērētājs ir atbildīgs par atkāpšanos no pirkuma līguma saskaņā ar 1829. un turpmākajiem pantiem. izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu. Šīs tiesības nekalpo kā preču sūdzības risināšanas metode.
Ja nolemjat atteikties šajā periodā, lūdzu, ievērojiet tālāk norādītos nosacījumus:

Ne vēlāk kā 14. dienā pēc preču pārņemšanas pārdevējam jānosūta paziņojums par nodomu atkāpties no līguma.
Atcelšanas veidlapa lejupielādei PDF formātā. To nevar izmantot pirkumiem IČO.
Lūdzu, nosūtiet to pa e-pastu uz info@garden-parts.cz un pēc tam pievienojiet to precēm.
Piegādājiet preces atpakaļ uz sava rēķina uz veikalu Kubelkova 1789 Česká Třebová 56002, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikšanās no līguma.
Preces, kuras nosūtīsiet šīs atteikuma ietvaros, iesakām atgriezt to oriģinālajā, neskartā iepakojumā, precēm nedrīkst būt lietošanas pazīmes, tām jābūt nebojātām, pilnām (ieskaitot piederumus, garantijas talonu, instrukciju utt.) un ar pierādījumu. no iegādes. Nesūtiet preces pēc piegādes. Mēs iesakām preces apdrošināt.
Nauda par preci un izmaksas par lētāko piedāvāto preču piegādes veidu no interneta veikala Jums tiks atgriezta ar pārskaitījumu uz Jūsu kontu 14 dienu laikā pēc līguma atteikuma. Pārdevējam nav pienākuma atdot pircējam visus iztērētos līdzekļus, pirms pircējs viņam nodod preci.
Ja preces vērtība ir samazinājusies (notikusi daļējs izlietojums vai preces nolietojums, rīkojoties ar preci atšķirīgā veidā, nekā nepieciešams, ņemot vērā to raksturu un īpašības; prece ir nepilnīga vai bojāta ), pircēja pienākums ir samaksāt uzskatāmi trūkstošo vērtību.
Ja noslēgtā līguma priekšmets bija pakalpojumi un tika uzsākta to izpilde, tad pircēja pienākums ir samaksāt proporcionālu daļu no cenas par patērētajiem pakalpojumiem, ja pircējs atkāpjas no līguma.

 Patērētājs nevar atkāpties no līguma:

Turklāt pircējs nav tiesīgs atkāpties no noslēgtā līguma Civilkodeksa 1837.panta izpratnē:
     • pakalpojumu sniegšana, ja tie izpildīti ar viņa iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu pirms līguma atteikuma termiņa beigām un uzņēmējs pirms līguma noslēgšanas informējis patērētāju, ka šādā gadījumā viņam nav tiesību atkāpties no līguma.
     • preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, neatkarīgi no uzņēmēja gribas un kas var notikt līguma atteikuma periodā
     • preču piegāde, kas ir pārveidotas atbilstoši patērētāja vai viņa personas vēlmēm
     • ātrbojīgu preču piegāde, kā arī preces, kas pēc piegādes ir neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm
     • remonts vai apkope, kas veikta patērētāja norādītajā vietā pēc viņa pieprasījuma; tomēr tas neattiecas uz turpmākiem remontdarbiem, kas nav pieprasīti, vai rezerves daļu piegādes gadījumā, kas nav pieprasīts
     • par preču piegādi slēgtā iepakojumā, kuru patērētājs ir izņēmis no iepakojuma un higiēnas apsvērumu dēļ to nav iespējams atgriezt
     • audio vai video ieraksta vai datorprogrammas piegādi, ja tā ir pārkāpusi to oriģinālo iepakojumu
     • laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegāde
     • izmitināšana, transports, ēdināšana vai brīvā laika izmantošana, ja uzņēmējs šos pakalpojumus sniedz noteiktajā termiņā
noslēgts uz publiskas izsoles pamata saskaņā ar publisko izsoļu likumu
     • digitālā satura piegāde, ja tas netika piegādāts fiziskā datu nesējā un tika piegādāts ar patērētāja iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu pirms atteikuma termiņa beigām un uzņēmējs, slēdzot līgumu, iepriekš informējis patērētāju, ka šādā gadījumā nav tiesību atkāpties no līguma

6. Piegādātāja/pārdevēja atkāpšanās no līguma

Pārdevējs ir tiesīgs atkāpties no ar pircēju noslēgtā līguma šādos gadījumos: prece vairs netiek ražota vai piegādāta vai preces piegādātāja cena ir būtiski mainījusies, vai nav iespējams piegādāt pārdevējam preces no pārdevēja piegādātāja par sākotnēji norādīto cenu, arī gadījumā, ja preces cenā ir acīmredzama kļūda (t.i., cenas nepārprotami atšķiras no parastās cenas šim preču veidam/tipam) .
Par acīmredzamu kļūdu preces cenā uzskata, piemēram, nepareizi norādīt pirmos trīs ciparus četru vietā; par vienu ciparu zemāka cena (piem., norādot cenu, viens cipars "izkrīt"); acīmredzami zema preces cena (piemēram, par 50% zemāka cena nekā parasti šāda veida un veida precēm, nenorādot, ka prece ir izpārdošana vai cits atlaižu pasākums); un citas acīmredzamas kļūdas rakstībā, acīmredzamas kļūdas preces aprakstā, attēlā utt.
Gadījumā, ja rodas šāda situācija, pārdevējs nekavējoties sazināsies ar pircēju, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja pircējs jau ir samaksājis daļu vai visu pirkuma cenu, šī summa tiek pārskaitīta atpakaļ uz viņa kontu vai adresi pēc iespējas īsākā laikā, 10 darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma atcelšanas. Pārdevējs.

7. Tiesības no nepilnīgas izpildes un garantijas

Pirms preces pirmās lietošanas pircēja pienākums ir iepazīties ar lietošanas instrukciju vai lietošanas instrukciju un jebkādiem garantijas nosacījumiem un pēc tam stingri ievērot šo informāciju, pretējā gadījumā pastāv risks, ka prece tiks sabojāta nepareizas lietošanas rezultātā un viņš nevarēs savu tiesību ietvaros pretendēt uz radušos defektu no pārdevēja atbildības par defektiem. Tiesību izmantošanas laiks no pārdevēja atbildības par trūkumiem sākas brīdī, kad pircējs pārņem lietu.
Saskaņā ar § 2104 pircēja pienākums ir pēc iespējas ātrāk pēc pārņemšanas preces pārbaudīt un pārliecināties par to īpašībām un daudzumu. Ja pircējs nav patērētājs un tiek konstatēts bojājums, tiek veikts bojājuma protokols un pārdevējam ir pienākums nodrošināt saprātīgu atlaidi piegādei vai piegādāt citu nevainojamu preci. Vēlāk pretenzijas par izstrādājuma mehāniskiem bojājumiem vairs nevar pieņemt.
Pēc patērētāja pieprasījuma pārdevējam ir pienākums nepilnīgas izpildes gadījumā izsniegt rakstisku apliecinājumu par savu saistību apjomu un ilgumu.

 8. Nepilnīgas izpildes tiesību izmantošanas laiks

Pārdodot patēriņa preces, tiesību pieprasīšanas termiņš no nepilnīgas izpildes tiek noteikts 24 mēneši, bet ilgāku termiņu var noteikt ar apliecinājumu garantijas sertifikātā, uz tās iepakojuma vai reklāmā. Ja šādā veidā tiek nodrošināta garantija, kas ilgāka par 24 mēnešiem, garantijas pagarinājuma noteikumus un apjomu pārdevējs noteiks garantijas sertifikātā vai īpašos noteikumos, un, ja tas nav norādīts šādā veidā, Kvalitātes garantijas kodeksa civilās normas. Pārdevēja atbildība par defektiem neattiecas uz normālu preces (vai tās daļu) nolietojumu, kas radies lietošanas rezultātā.
Īstenojot tiesības no atbildības par nepilnīgu izpildi, patērētājam ir šādas tiesības:
Tiesības labot preci bez atlīdzības, tiesības uz jaunu preču piegādi vai tās daļas nomaiņu, savukārt šīs tiesības var izmantot, ja jaunas preces vai tās daļas piegāde ir adekvāts risinājums sūdzībai attiecībā uz defekta raksturs. Atbilstība šiem mērķiem tiek novērtēta, piemēram, pēc tā, vai defektu nevar novērst ar remontu vai šāds remonts šķiet finansiāli vai laika ziņā neekonomisks risinājums. Patērētājam ir tiesības arī uz jaunas preces piegādi vai tās sastāvdaļas nomaiņu, ja runa ir par defektu, kuru var novērst, bet preci nevar lietot atkārtotas defekta rašanās dēļ (pēc remonta – t.i., ja viens un tas pats defekts ar vienādiem simptomiem ir sastopams kopā 3 reizes un šāds defekts ir bijis vismaz divas reizes labots) vai pareizi izmantot lielākam defektu skaitam.
Tiesības atkāpties no līguma - var izmantot, ja nav iespējams preci salabot un nav iespējams piegādāt jaunas preces vai nomainīt tās daļu (ja ir izpildīti šo tiesību nosacījumi). Turklāt šīs tiesības ir iespējams izmantot, ja precei ir liels defektu skaits vai tās nav pareizi izmantojamas atkārtotas defekta rašanās dēļ pēc remonta.
Saprātīga atlaide no pirkuma cenas: ja pircējs neatkāpjas no līguma vai neizmanto tiesības piegādāt jaunu zinātnieku bez defektiem, nomainīt tā daļu vai salabot preci, viņš var pieprasīt saprātīgu atlaidi. Pircējam ir tiesības uz saprātīgu atlaidi arī tad, ja pārdevējs nevar piegādāt jaunu preci bez defektiem, nomainīt tās daļu vai preci salabot, kā arī ja pārdevējs saprātīgā termiņā nenovērš situāciju vai ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis radītu būtiskas grūtības patērētājam.

Garantijas termiņš un no tā izrietošās tiesības visiem pircējiem, kas nav patērētāji, attiecas konkrētā importētāja vai ražotāja noteiktajā apmērā. Ja to nav noteicis importētājs vai ražotājs, tiesības, kas izriet no kvalitātes garantijas saskaņā ar § 2113 un seq. Civilkodekss.

9. Pretenzijas (tiesības no nepilnīgas izpildes)

Par sūdzību pārdevējs lems nekavējoties, sarežģītos gadījumos 3 darba dienu laikā. Šajā laikposmā neietilpst preces vai pakalpojuma veidam atbilstošs laiks, kas nepieciešams profesionālai defekta novērtēšanai. Sūdzība tiks izskatīta bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas, ja vien pārdevējs un pircējs rakstiski nevienojas citādi. Pēc šī termiņa beigām patērētājam ir tādas pašas tiesības kā tad, ja būtu noticis būtisks līguma pārkāpums. Pārdevējs izsniedz patērētājam rakstisku apstiprinājumu, ko tas nosūta uz patērētāja e-pastu, par to, kad patērētājs iesniedzis sūdzību, kas tajā ir ietverts un kādu tās izskatīšanas metodi viņš pieprasa. Turklāt pārdevējs izsniedz patērētājam apstiprinājumu, ko tas nosūta uz patērētāja e-pastu par sūdzības izskatīšanas datumu un veidu, tai skaitā apstiprinājumu par remontu un tā ilgumu. Pretenzijas noraidīšanas gadījumā pārdevējs izsniedz patērētājam rakstisku šī noraidījuma pamatojumu.

Atbildības par defektiem tiesības attiecas uz pārdevēju, no kura prece tika iegādāta. Savukārt, ja garantijas sertifikātā ir norādīts cits remontam norīkots uzņēmējs, kas atrodas pie pārdevēja vai pircējam tuvākā vietā, pircējs izmanto remonta tiesības pie garantijas remonta veikšanai izraudzītā uzņēmēja.

Preču defektu gadījumā nosūtiet tās uz mūsu adresi Kubelkova 1789 Česká Třebová 56002. Lai iegūtu sīkāku informāciju, varat sazināties ar mūsu klientu centru info@garden-parts.cz Pircēja pienākums ir bez liekas kavēšanās paziņot pārdevējam par precēm ar trūkumiem. pēc tam, kad tie kļūst pamanāmi.

Sūdzības par precēm – ja pircējs ir patērētājs, reglamentē attiecīgie Civilkodeksa un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi.

 Pircējam ir tiesības uz nepieciešamo izmaksu, kas radušās saistībā ar tiesību no atbildības par defektiem izmantošanu, atlīdzināšanu absolūti nepieciešamajā apmērā.

Gadījumā, ja atkāpjas no līguma preces defekta dēļ, patērētājam ir arī tiesības uz atlīdzību par izdevumiem, kas obligāti radušies saistībā ar šo atteikumu.

10. Personas datu aizsardzība

Mēs ievērojam Likumu Nr. 101/2000 Coll. par personas datu un informācijas aizsardzību. Mūsu pārvaldītie personas dati ir aizsargāti pret ļaunprātīgu izmantošanu.
Ja iepērkaties kā fiziska persona, reģistrācijas laikā jums ir jānorāda šāda informācija:
Vārds un uzvārds
Adrese rēķinu izrakstīšanai un preču piegādei
Telefona pieslēgums
Elektroniskā adrese (e-pasts)
Ja iepērkaties kā juridiska persona, reģistrācijas laikā jums ir jānorāda šāda informācija:
Uzņēmuma nosaukums (uzņēmējsabiedrība)
Adrese rēķinu izrakstīšanai un preču piegādei
IČO, DIČ
Telefona pieslēgums
Elektroniskā adrese (e-pasts)
Jūsu personas dati tiks apstrādāti iepriekš minētajā apjomā.

Iepriekš minētie personas dati tiks apstrādāti, lai identificētu Jūs kā pircēju, lai veiktu un veiktu nepieciešamās grāmatvedības operācijas un uzskaitītu Jūsu samaksu par iegādātajām precēm, lai nodrošinātu pareizu preču piegādi un saziņai ar tu.

Iegādājoties interneta veikalā www.garden-detaļas………, Jūs piekrītat tam, ka varam nodot mūsu klientu personas datus komerciālo ziņojumu nosūtīšanas, pareizas preču transportēšanas, patērētāja nodrošināšanas nolūkos. kredītu un līdzīgiem mērķiem trešajām personām, proti, pakalpojumu sniedzējiem, kas sūta komerciālus ziņojumus, klientu atbalsta pakalpojumiem, pārvadātājiem, nomaksas uzņēmumiem un apdrošināšanas sabiedrībām. Personas dati netiek pārdoti vai iznomāti trešās puses labā.

Iegādājoties šo tiešsaistes veikalu, jūs piekrītat:

Jūsu personas datu apstrādi un vākšanu. mārketinga nolūkos. Pircējs var jebkurā laikā bez maksas atsaukt šo piekrišanu (pieprasīt dažu savu datu dzēšanu vai visu savu datu pilnīgu dzēšanu no administratora datu bāzes), rakstot uz e-pastu: info@garden-parts.cz
nosūtot biznesa piedāvājumu uz savu e-pasta adresi, pasta adresi vai SMS īsziņu veidā. Jūs varat atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas pa e-pastu: info@garden-parts.cz

Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, viņam ir tiesības uz to labošanu, papildināšanu, viņam ir tiesības tos bloķēt, viņš var pieprasīt skaidrojumu un defektīvā stāvokļa noņemšanu, un tas viss bez maksas e. -pasta adrese info@garden-parts.cz Par sekojošo pircējs tiks informēts par procedūru pa e-pastu.
Personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams pasūtījuma apstrādei un, ja nepieciešams, sūdzības izskatīšanai.

Gadījumā, ja ir iespējams veikt pirkumu vietnē un izpildīt pārdevēja saistības no pirkuma līguma, pircēja datorā nesaglabājot tā sauktās sīkdatnes, pircējs jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu saskaņā ar iepriekšējo teikumu. .

Biznesa ziņojumu sūtīšana pa e-pastu

Pierakstoties jaunumu saņemšanai, t.i., ievadot e-pasta adresi, jūs piekrītat personas datu apstrādei e-pasta adreses ietvaros biznesa saziņas nosūtīšanas nolūkos. Turklāt jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos noteikumus un nosacījumus un piekrītat tiem.
Pierakstoties jaunumu saņemšanai, t.i., ievadot savu e-pasta adresi, Jūs piekrītat komerciālu paziņojumu nosūtīšanai uz Jūsu e-pasta adresi.
Pierakstoties jaunumu saņemšanai, t.i., ievadot e-pasta adresi, jūs apliecināt, ka jebkurā laikā varat bez maksas atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un komerciālu paziņojumu sūtīšanai. Jūs varat pats atteikties no ziņu saņemšanas (biznesa saziņas), noklikšķinot uz attiecīgās saites katra informatīvā e-pasta apakšā vai rakstot mums e-pastu uz: info@garden-parts.cz ar lūgumu atteikties.
Pierakstoties jaunumu saņemšanai, t.i., ievadot e-pasta adresi, Jūs piekrītat, ka personas datu administrators var nodot personas datus trešajām personām komerciālo paziņojumu nosūtīšanas nolūkā. Šīs vienības ir tikai komerciālu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji.

 Saskaņā ar Civilkodeksa 1820. panta 1. punkta j) apakšpunkta noteikumiem pārdevējs informē, ka patērētājs ar ārpustiesas sūdzību var vērsties kontroles iestādē, kas ir Čehijas Tirdzniecības inspekcija. Čehijas Tirdzniecības inspekcija izskata patērētāju ārpustiesas sūdzības tādā veidā un saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajos tiesību aktos.
Ārpustiesas patērētāju strīda izšķiršana
     • Cienījamais patērētāj, ja uzskatāt, ka esam jums nodarījuši kaitējumu vai neizpildījuši savas saistības, rakstiet uz mūsu e-pasta adresi info@garden-parts.cz
     • Ja mums neizdodas atrisināt strīdu tieši, pamatojoties uz Likumu Nr. 378/2015, ar ko groza Likumu Nr. 634/1992 Coll., par patērētāju aizsardzību, jums ir arī tiesības uz patērētāju strīda ārpustiesas izšķiršanu.
     • Patērētāju strīdu starp tirgotāju un patērētāju ārpustiesas izšķiršanas subjekts (ADR) ir Čehijas Tirdzniecības inspekcija vai cita iestāde, ko pilnvarojusi Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, skatiet http://www.mpo.cz/ dokument169867.html.
     • Čehijas Tirdzniecības inspekcijā patērētājam ir iespēja iesniegt piedāvājumu, izmantojot tiešsaistes veidlapu, kas pieejama Čehijas Tirdzniecības inspekcijas tīmekļa vietnē: https://adr.coi.cz/cs.
     • Patērētājs var iesniegt priekšlikumu Čehijas Tirdzniecības inspekcijai vai pilnvarotai iestādei ne vēlāk kā 1 gada laikā no dienas, kad viņš pirmo reizi izmantoja savas tiesības, kas ir strīda priekšmets, ar pārdevēju.
     • Patērētājs var iesniegt priekšlikumu arī, izmantojot ES patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanas platformu, kas ir pieejama tiešsaistē: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main .home.show&lng=CS. Tikai patērētājs, kas dzīvo ES, šeit var iesniegt piedāvājumu tirgotājam, kas atrodas ES.
     • Ja strīda puses nav apmierinātas ar patērētāju strīda ārpustiesas izšķiršanas kvalitāti un uzskata, ka procesa laikā ir pārkāpti patērētāju strīdu ārpustiesas risināšanas noteikumi, tās var iesniegt sūdzību. uz Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas adresi vai e-pasta adresi adr@mpo.cz
     • Pārrobežu strīdu gadījumā Čehijas Republikas Eiropas Patērētāju centrs palīdz patērētājiem piekļūt atbilstošai struktūrai patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanai.
     • Puses sedz izmaksas, kas saistītas ar patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu.
Informācija par personas datu apstrādi